Kontakt: Telefon          +381 (0)63 552076 Fax              +381 (0)22 317274 Email             office@meda-el.rs                  medael.igor@gmail.com


„Diana d.o.o.“, Stara Pazova

     Rekonstrukcija spoljne rasvete i elektroinstalacija u      poslovno-magacinskom delu.

     Godina 2011.A.D. Napredak Stara Pazova

      Remont trafo stanice.

      Godina 2011.


Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ Stara Pazova

      Rekonstrukcije elektroinstalacija i rasvete  na       sledećim objektima preduzeća: Stočnoj pijaci  Stara

      Pazova, Zelenoj pijaci Stara Pazova, deponiji Stara       Pazova, bazi Stara Pazova  i objektu u Novoj Pazovi.

      Godina 2007-2011.


A.D. „Napredak“ Stara Pazova

      Rekonstrukcija elektroinstalacija.

      Godina 2006-2011.


Osnovna škola „Boško Palkovljević Pinki“ Stara Pazova

      Rekonstrukcija  rasvete u školskoj hali.

      Godina  2011.


„Metalopromet“ Kula

      Kompletna rekonstrukcija elektroinstalacija i rasvete u       proizvodnoj-prodajnoj hali u Staroj Pazovi.

      Godina 2011.


„MV Plast“  Vojka

      Kompletna izrada elektroinstalacija u proizvodnom delu       hale.

      Godina 2011.„Miškone Plastik d.o.o.“  Stara Pazova

      Izrada video nazora u proizvodno-poslovnom delu.

      Godina 2011.„Royal Antikor d.o.o.“  Beograd

      Kompletna izrada elektroinstalacija i rasvete u poslovno-       magacinskom objektu u Batajnici.

      Godina 2011.


„Triab d.o.o.“ Stara Pazova

      Kompletna izrada elektroinstalacija u poslovnom delu       hale.

      Godina 2011.


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2011