Kontakt: Telefon          +381 (0)63 552076 Fax              +381 (0)22 317274 Email             office@meda-el.rs                  medael.igor@gmail.com

Poslovni objekat  Celina „I“, Blok 26, Novi Beograd

     Izrada elektroinstalacija u delu objekta.

     Godina 2008-2009.


„Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu“  Zemun, Cara Dušana 254

     Kompletna izrada elektroinstalacija na objektu      škole-aneks objekta.

     Godina 2008.


„Centar za kulturu Stara Pazova“ Stara Pazova

      Rekonstrukcija elektroinstalacija i rasvete u       poslovnim prostorijama.

      Godina 2008.


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008